پیام هفته : همه كارهاى خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون قطره‏ اى است در درياى عميق. نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 542 ، ح 374

ارسالی شما